hiperaktivite

Diyet ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu İlişkisi

Son yıllarda birçok bozukluğun tedavisinde diyet ve bitkisel tedavi oldukça rağbet görmektedir. Görünen o ki çocuklarında ilaç kullanmak istemeyen bir çok ebeveyn dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu için de bitkisel tedavi arayışına girmektedir. Bu yazıda allerji DEHB ilişkisinden söz ettikten sonra belirli besinleri diyetten çıkarma ya da diyete ekleme yoluyla yapılan girişimlerin sonuçlarını anlatacağım.

Liduina Pelsser diyetin DEHB tedavisindeki yerini kapsamlı olarak ele alan bir tez çalışması yapmıştır. [Liduina Maria Josephina Pelsser 2011 #703] Bizde burada sunduğumuz bilgileri araştırmacının tezinden istifadeyle özetle aktarmaya çalışacağız.

Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğu tanısı alan çocuklarda allerjik durumların %40'a kadar varan sıklıklarla görülmesi üzerine allerjiye neden olan durumların DEHB'ye de neden olabileceği ihtimali gündeme gelmiştir. Ancak başka bazı çalışmalar bunu desteklememiştir. Bu araştırmaların sonucu olarak gıdalarla DEHB arasında bir neden sonuç ilişkisi ihtimali gündeme gelmiştir. Daha sonra gıda ekleme ya da gıda kısıtlama yöntemleriyle yapılan çalışmalar takib etmiştir. Gluten, şeker, çukulata ya da katkı maddelerinin diyetten çıkarılmasıyla yapılan çalışmalar sonuca ulaşmamıştır. DEHB'nin tedavi klavuzlarından Avrupa ya da İngiltere (NICE) kriterleri bu diyetlerin faydası olmadığı ve önerilmemesi gerektiği şeklinde karar bildirmektedirler.

Çinko, demir, magnezyum, bitkisel tedaviler, omega-3 ve omega-6 yağ asitleri gibi diyete ekleme yapılarak tedavi çalışmaları da bugün itibariyle net bir sonuca ulaşamamış gibi görünmektedir. Elbette gıda endüstrisi oldukça büyük bir ekonomik getirisi olan bu türden diyet katkılarının tedavide etkisi olduğu yönünde internette bir çok yazıyı yayınlamaya devam etmektedir.
Yukarıdaki çalışmalarda belirli bir gıda ya diyetten çıkarılıyor ya da diyete ekleniyor. Daha sonra yapılan Sınırlı Eliminasyon Diyeti (Restricted Elimination Diet) çalışmalarında çocuğun yemesine izin verilen daha kapsamlı bir diyet önerilerek yapılan çalışmalarda en azından bazı DEHB vakalarında diyetin faydalı olabileceği gösterilmiştir. Henüz diyetin etkisinin hangi mekanizmayla olduğu meselesi netleştirilebilmiş değildir.

Özetleyecek olursak diyet uygulaması belirli bir besinin eklenmesi ya da çıkarılması kadar basit olmayıp her çocuk için özel olarak hazırlanmış kapsamlı bir program hazırlanmalıdır. Bu ise hazırlaması da uygulaması da ileri düzey uzmanlık gerektiren bir şeydir. İlaçların etki etmediği durumda mutlaka düşünülmelidir. İlaçlara alternatif olarak uygulanacak ise DEHB'yi değerlendiren bir psikiyatristin yönlendireceği bir diyet uzmanının kontrolünde uygulanmalıdır.

Diğer Makaleler

» Evlilikte Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite'nin etkileri: Genel Bilgi
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Tanımını Yapar mısınız?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Resmi Kriterleri
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Alt Tipleri
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Sıklığı Nedir?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda kalıtımın rolü.
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve disiplin: denge
» Yeşil Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğuna İyi Geliyor
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu çocukluklarda görülen bir durum değil mi?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu'nun (DEHB) erişkindeki olumsuz sonuçları
» Yalnızca dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısının konulması bile hastayı olumlu etkiler
» Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğunun Tedavisinde Psikoterapilerin Yeri
» Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğu evliliği nasıl etkiler?
» Bilgisayar ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
» Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğu'nun sıklığı artıyor mu?
» Farklı kültür ve etnik gruplarda DEHB sıklığı farklı mı?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğu ve Trafik Canavarı
» Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu evlilikte iletişim sorunlarına yol açıyor
» İlaç tedavisi etkili olduysa ne kadar sürdürülmelidir?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu sosyoekonomik düzey ilişkisi.
» DEHB tanısını koymadaki güçlükler
» Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu'nun tanı ve tedavisinde eşin rolü
» DEHB tedavinde ilaçlar gereğinden fazla kullanılıyor mu?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanı ve tedavisinde laboratuvar testleri
» DSM-V ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu.
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu hastalarında uyku bozukluğu.
» Çocuğunda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan anne babalara tavsiyeler.
» Spor ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, çocuğunuz için hangi spor uygun?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğunun Tedavisinde Kullanılabilen İlaçlar Hangileridir?
» Epilepsi Hastalığı Olan ya da EEG Anormallikleri Olan Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğu Hastalarında Metilfenidat Kullanımı Güvenli midir?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan çocukta ödül ve ceza uygulaması nasıl yapılmalı?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğu Olan Çocuklarda Yatak Islatma (Gece İşemesi, Enüresis) ve Tedavisi
» Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğu ve Borderline Kişilik Bozukluğu İlişkisi
» Uyku bozukluğu olan dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanılı çocuklarda melatonin kullanımı
» Wellbutrin (bupropion) ve Concerta (metilfenidat) ilaçlarının dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tedavisinde birlikte kullanılması mümkün müdür?
» Hipertansiyon Hastasında Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Tedavisi
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısında Kullanılan Sürekli Performans Testleri
» Tik Bozukluğu ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Birlikteliği ve Tedavi
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde Kullanılan İlaçların Etkisi Plasebo Etkisi mi?
» Refleksoloji Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde İşe Yaramıyor
» Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’unda Psikoterapi

Güncel Duyurular

Duyuru - Haber

Twitter