hiperaktivite

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu çocukluklarda görülen bir durum değil mi?

erişkin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuGünümüzde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanısı daha çok çocukluk çağında konmaktadır. Bir çok kişi tarafından bir çocuk hastalığı, yani küçük yaş hastalığı olarak bilinir. Bunun belki de en önemli sebebi klinisyenlerin konuyu dikkatlerinden uzak tutmalarıdır.

Oysa yapılan araştırmalar çocukluklarında DEHB tanısı alanların %30 ile %75'lerinin erişkin yaşamlarında da sorunu yaşamaya devam ettiği gösterilmiştir [Kessler, 2005 #650] [Barkley RA 2006 #652] [Barkley RA, 2007 #504] [Weiss, 1993 #533]. Bu rakamlardaki farklılık erişkinlerde görülen DEHB kriterlerinin çocukluktakinden biraz farklı olmasıyla ilişkilidir. Ancak çocuklarda bozukluğun ne kadar sık görüldüğü dikkate alınacak olursa, erişkinlerde de hiç de küçümsenmeyecek oranda DEHB görüldüğü ancak tanı konmadığı kesinlikle söylenebilir.

Çocukluktan erişkinliğe geçişte dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtüsellik eğitim, meslek ve ilişki başarısını etkilemeye devam ettiğinden erişkin DEHB olumsuz sonuçlar yaratmaya devam etmektedir. DEHB'li erkek çocukların erişkinliğe geçişlerini araştıran büyük bir uzun süreli izlem çalışmasında [Mannuzza, 1993 #520] bu hastaların dörtte birinin liseyi bitiremediğini, tanı almayan akranlarına göre daha düşük düzeyli meslekler edinebildiklerini bulunmuştur.

Biederman ve arkadaşları da [Biederman, 1993 #510] DEHB grubunu tanı almayan grupla karşılaştırdıklarında daha yüksek başarısızlık oranları, daha fazla yönlendirilme ihtiyacı, daha düşük notlar, antisosyal kişilik bozukluğu, madde kullanımı ve anksiyete bozuklukları şeklinde benzer sayılabilecek zorluklar yaşadıklarını saptamışlardır.

Sosyal ve akranlarla ilgili zorluklarla bağlantılı olarak erişkin DEHB'lilerin, DEHB'si olmayanlara göre daha düşük seviyede özgüven bildirdikleri saptanmıştır. [Canu, 2007 #627] [Weiss, 1999 #535]

Çocukluklarında tanı konmayıp erişkin yaşamlarında tanı konan bazı vakalar yeni ortaya çıkan akademik, mesleki ve ilişki sorunlarının sorunu gün yüzüne çıkardığını ifade etmektedir.

Diğer Makaleler

» Evlilikte Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite'nin etkileri: Genel Bilgi
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Tanımını Yapar mısınız?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Resmi Kriterleri
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Alt Tipleri
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Sıklığı Nedir?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda kalıtımın rolü.
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve disiplin: denge
» Yeşil Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğuna İyi Geliyor
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu'nun (DEHB) erişkindeki olumsuz sonuçları
» Yalnızca dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısının konulması bile hastayı olumlu etkiler
» Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğunun Tedavisinde Psikoterapilerin Yeri
» Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğu evliliği nasıl etkiler?
» Bilgisayar ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
» Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğu'nun sıklığı artıyor mu?
» Farklı kültür ve etnik gruplarda DEHB sıklığı farklı mı?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğu ve Trafik Canavarı
» Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu evlilikte iletişim sorunlarına yol açıyor
» Diyet ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu İlişkisi
» İlaç tedavisi etkili olduysa ne kadar sürdürülmelidir?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu sosyoekonomik düzey ilişkisi.
» DEHB tanısını koymadaki güçlükler
» Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu'nun tanı ve tedavisinde eşin rolü
» DEHB tedavinde ilaçlar gereğinden fazla kullanılıyor mu?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanı ve tedavisinde laboratuvar testleri
» DSM-V ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu.
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu hastalarında uyku bozukluğu.
» Çocuğunda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan anne babalara tavsiyeler.
» Spor ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, çocuğunuz için hangi spor uygun?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğunun Tedavisinde Kullanılabilen İlaçlar Hangileridir?
» Epilepsi Hastalığı Olan ya da EEG Anormallikleri Olan Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğu Hastalarında Metilfenidat Kullanımı Güvenli midir?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan çocukta ödül ve ceza uygulaması nasıl yapılmalı?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğu Olan Çocuklarda Yatak Islatma (Gece İşemesi, Enüresis) ve Tedavisi
» Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğu ve Borderline Kişilik Bozukluğu İlişkisi
» Uyku bozukluğu olan dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanılı çocuklarda melatonin kullanımı
» Wellbutrin (bupropion) ve Concerta (metilfenidat) ilaçlarının dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tedavisinde birlikte kullanılması mümkün müdür?
» Hipertansiyon Hastasında Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Tedavisi
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısında Kullanılan Sürekli Performans Testleri
» Tik Bozukluğu ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Birlikteliği ve Tedavi
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde Kullanılan İlaçların Etkisi Plasebo Etkisi mi?
» Refleksoloji Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde İşe Yaramıyor
» Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’unda Psikoterapi

Güncel Duyurular

Duyuru - Haber

Twitter