hiperaktivite

Farklı kültür ve etnik gruplarda DEHB sıklığı farklı mı?

hiperaktiviteFarklı kültür ve etnik gruplarda dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun sıklık ve demografik özellikleri henüz net olarak cevaplanabilmiş bir soru değil. Bu sorunun cevabını vermeye yönelik çalışmalarda farklı ülkelerde farklı DEHB oranlarının bulunması, aynı ülke içinde (ABD'de doğulu, Afro-Amerikan ve beyaz çocuklar karşılaştırıldığında) farklı rakamların çıkması etnik özelliklere bağlı bazı farklar olabileceğini düşündürüyor.

Bununla birlikte özellikle farklı ülkelerde yapılan çalışmaların karşılaştırılması, özellikle kullanılan metodların, tanı koymak için kullanılan kriterlerin farklı olması, kullanılan ölçeklerde farklı kesme noktalarının kullanılması gibi nedenlerle sorunlu olabilmektedir. Özellikle ABD'de yapılan çalışmalarda Afro-Amerikan çocukların beyazlardan daha fazla tanı aldıkları gibi bir sonuca varılıyor. Bu sonuç ne kadar biyolojik bir farklılığı yansıtıyor, bu ise henüz net değil. Bazı araştırmacılar daha kaotik ve daha stresli ortamda büyüyen çocukların Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu belirtilerini daha çok gösteriyor olabileceklerini söylüyorlar.

Bizim ülkemizde ise bilebildiğim kadarıyla kültür ve etnik özelliklerin etkisi konusunda yapılmış bir çalışma yok. Ancak İzmir'de çalışırken özellikle göç yoluyla batıya gelenlerde daha fazla DEHB olabileceği yönünde bir gözlemim oldu. Göç etme cesaretini ve enerjisini DEHB'li olanlar daha fazla bulmuş olabilirler mi? Nitekim bu olasılığı destekleyen Chen ve arkadaşlarının [Chen, 1999 #693] yaptıkları bilimsel bir yazıdan söz etmek yerinde olur. Bu çalışmada göç paternleri ve DRD4 geninin (ki DEHB ile ilişkili olduğu gösterilmiş genlerden birisidir) prevalansına bakılmış. Bu çalışmada uzun mesafeler (makro-göç) göç etmiş bulunan kültürlerde DRD4 geninin uzun allellerinin daha yüksek oranda bulunduğu gösterilmiş. Makro-göç etmiş kültürlerde bu oran 0.85 iken, sedanter ya da göçerkonar kültürlerde 0.52 olarak bulunmuş. Dünyanın bilinmeyen bölgelerine uzun yollar katederek gitmenin DEHB'nin özellikleri olan dürtüsellik ya da yenilik arayışıyla ilişkili olabileceği şeklinde yorumluyor araştırmacılar bu sonucu.

Diğer Makaleler

» Evlilikte Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite'nin etkileri: Genel Bilgi
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Tanımını Yapar mısınız?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Resmi Kriterleri
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Alt Tipleri
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Sıklığı Nedir?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda kalıtımın rolü.
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve disiplin: denge
» Yeşil Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğuna İyi Geliyor
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu çocukluklarda görülen bir durum değil mi?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu'nun (DEHB) erişkindeki olumsuz sonuçları
» Yalnızca dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısının konulması bile hastayı olumlu etkiler
» Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğunun Tedavisinde Psikoterapilerin Yeri
» Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğu evliliği nasıl etkiler?
» Bilgisayar ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
» Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğu'nun sıklığı artıyor mu?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğu ve Trafik Canavarı
» Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu evlilikte iletişim sorunlarına yol açıyor
» Diyet ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu İlişkisi
» İlaç tedavisi etkili olduysa ne kadar sürdürülmelidir?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu sosyoekonomik düzey ilişkisi.
» DEHB tanısını koymadaki güçlükler
» Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu'nun tanı ve tedavisinde eşin rolü
» DEHB tedavinde ilaçlar gereğinden fazla kullanılıyor mu?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanı ve tedavisinde laboratuvar testleri
» DSM-V ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu.
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu hastalarında uyku bozukluğu.
» Çocuğunda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan anne babalara tavsiyeler.
» Spor ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, çocuğunuz için hangi spor uygun?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğunun Tedavisinde Kullanılabilen İlaçlar Hangileridir?
» Epilepsi Hastalığı Olan ya da EEG Anormallikleri Olan Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğu Hastalarında Metilfenidat Kullanımı Güvenli midir?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan çocukta ödül ve ceza uygulaması nasıl yapılmalı?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğu Olan Çocuklarda Yatak Islatma (Gece İşemesi, Enüresis) ve Tedavisi
» Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğu ve Borderline Kişilik Bozukluğu İlişkisi
» Uyku bozukluğu olan dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanılı çocuklarda melatonin kullanımı
» Wellbutrin (bupropion) ve Concerta (metilfenidat) ilaçlarının dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tedavisinde birlikte kullanılması mümkün müdür?
» Hipertansiyon Hastasında Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Tedavisi
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısında Kullanılan Sürekli Performans Testleri
» Tik Bozukluğu ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Birlikteliği ve Tedavi
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde Kullanılan İlaçların Etkisi Plasebo Etkisi mi?
» Refleksoloji Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde İşe Yaramıyor
» Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’unda Psikoterapi

Güncel Duyurular

Duyuru - Haber

Twitter