hiperaktivite

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Tanımını Yapar mısınız?

İmpulsivite ve dürtüsellik dikkat eksiliği hiperaktivite bozukluğu'nun özellikle de hiperaktivite belirtilerinin yoğun olduğu alt tipin temel belirtileridir. Dürtüsel belirtileri belirgin çocuklarda sık kaza geçirme ve yaralanma ya da başkasının yaralanmasıyla sonuçlanacak davranışlar da sıklıkla görülür. Bu belirtileri anlayabilmek için bir olgu örneği verelim:

Olgu: Ali, 14 yaşında, anne babası tarafından okulda arkadaşının oturduğu yere sivri bir cisim koyarak yaralanmasına sebebiyet verdiği için okuldan atıldıktan sonra doktora getiriliyor. Ali iyi bir sporcu ancak spor hocası da zaman zaman sert hareketlerinden ve yaralanmalara neden olmasından şikâyetçi. Kısa bir açıklamadan sonra kendisi ve ailesi tedaviye ikna oluyorlar. Metilfenidat tedavisinden sonra semptomlarında önemli oranda düzelme sağlanıyor.

Hiperaktif çocukların spor ve benzeri aktivitelere aşırı ilgi duyarlar. Adeta yakılması gereken fazladan enerjileri vardır. Spor aktiviteleri bu çocuklar için bazen neredeyse tek olumlu geri bildirim aldıkları durumlar olabilir. Bazı çocuklar da hissettikleri huzursuzluk ve yerinde duramam halinden ancak doğayla iç içe olduklarında kurtulabildiklerini ifade etmekteler. [Toner, 2006 #568]

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) yaşam boyu devam eden nörogelişimsel bir bozukluktur. Temel belirtileri dikkat eksikliği, hiperaktive (hareket fazlalığı) ve impulsivite yani dürtüselliktir. Bununla birlikte bozukluğun adı "dikkat eksikliği ve hiperaktivite" belirtilerini içerse de bütün vakalarda dikkat ve hiperaktivite/impulsivitenin birlikte görülmesi gerekmez. Bazı vakalarda yalnızca dikkat eksikliği ve ilişkili belirtiler görülürken, diğer vakalarda da yalnızca hiperaktive ve impulsivite belirtileri görülebilir. Ya da her iki tür belirtiler birlikte de görülebilir ki bu duruma birleşik tip adı verilir.

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ya ICD'deki (Dünya Sağlık Örgütü'nün hastalıkları sınıflandırma sisteminin kısa adı) adıyla hiperkinetik bozukluk son yıllarda giderek popüler olan bir bozukluk olmakla birlikte aslında ilk kez 1902’de İngiliz pediatrist George Still tarafından “ahlak kontrolünde bozukluk ile seyreden huzursuz, dürtüsel, dikkat problemleri olan; yalan söyleyen, zarar veren, kurallara uymayan çocuklar ayrı bir sendrom altında tanımlanmıştır.

Diğer Makaleler

» Evlilikte Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite'nin etkileri: Genel Bilgi
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Resmi Kriterleri
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Alt Tipleri
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Sıklığı Nedir?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda kalıtımın rolü.
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve disiplin: denge
» Yeşil Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğuna İyi Geliyor
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu çocukluklarda görülen bir durum değil mi?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu'nun (DEHB) erişkindeki olumsuz sonuçları
» Yalnızca dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısının konulması bile hastayı olumlu etkiler
» Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğunun Tedavisinde Psikoterapilerin Yeri
» Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğu evliliği nasıl etkiler?
» Bilgisayar ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
» Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğu'nun sıklığı artıyor mu?
» Farklı kültür ve etnik gruplarda DEHB sıklığı farklı mı?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğu ve Trafik Canavarı
» Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu evlilikte iletişim sorunlarına yol açıyor
» Diyet ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu İlişkisi
» İlaç tedavisi etkili olduysa ne kadar sürdürülmelidir?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu sosyoekonomik düzey ilişkisi.
» DEHB tanısını koymadaki güçlükler
» Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu'nun tanı ve tedavisinde eşin rolü
» DEHB tedavinde ilaçlar gereğinden fazla kullanılıyor mu?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanı ve tedavisinde laboratuvar testleri
» DSM-V ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu.
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu hastalarında uyku bozukluğu.
» Çocuğunda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan anne babalara tavsiyeler.
» Spor ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, çocuğunuz için hangi spor uygun?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğunun Tedavisinde Kullanılabilen İlaçlar Hangileridir?
» Epilepsi Hastalığı Olan ya da EEG Anormallikleri Olan Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğu Hastalarında Metilfenidat Kullanımı Güvenli midir?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan çocukta ödül ve ceza uygulaması nasıl yapılmalı?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğu Olan Çocuklarda Yatak Islatma (Gece İşemesi, Enüresis) ve Tedavisi
» Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğu ve Borderline Kişilik Bozukluğu İlişkisi
» Uyku bozukluğu olan dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanılı çocuklarda melatonin kullanımı
» Wellbutrin (bupropion) ve Concerta (metilfenidat) ilaçlarının dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tedavisinde birlikte kullanılması mümkün müdür?
» Hipertansiyon Hastasında Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Tedavisi
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısında Kullanılan Sürekli Performans Testleri
» Tik Bozukluğu ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Birlikteliği ve Tedavi
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde Kullanılan İlaçların Etkisi Plasebo Etkisi mi?
» Refleksoloji Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde İşe Yaramıyor
» Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’unda Psikoterapi

Güncel Duyurular

Duyuru - Haber

Twitter