hiperaktivite

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Alt Tipleri

Farklı belirtilerin bir arada görüldüğü farklı Dikkat Eksikliği Hiperaktivite (DEHB) alt tipleri tanımlanmıştır. En sık görülen alt tip Birleşik tip (ADHD-C) olup bütün vakaların %50 ila %70'ini oluştururken, Dikkat eksikliği tipi (ADHD-IA) 20-30%, ve Hiperaktif-İmpulsif tip %15'ten azını oluşturur. [Wilens, 2002 #582]

Milich ve arkadaşları Dikkatsizliğin baskın olduğu alt tipin (ADHD-IA) birleşik tipden (ADHD-C) farklı şekilde dikkatsizlik sergilediği düşüncesindeler. Bu araştırmacılar ayrıca dikkatsizliğin baskın olduğu tipin farklı davranışsal özellikleri olduğunu, erkek kadın oranının farklı olduğunu ve bu nedenle ayrıca sınıflandırılması gerektiğini ileri sürüyorlar [Milich, 2001 #655]

DEHB alt tipleri arasındaki ayrımı belirti şiddeti kapsamında değerlendiren bir araştırmacı grubu da mevcuttur. Bu gruba göre ADHDC alt tipi ADHD-IA alt tipinin daha şiddetli formu. Eş tanı, genetik geçiş biçimi, ve sosyal davranışlarla ilgili çalışmalar ADHDC alt tipinin ADHD-IA temel belirtilerini içerip bunların üzerine rahatsızlığın yarattığı olumsuzlukları arttıran ve uzatan dışavuruk davranışların da eklendiğini düşündürüyor. [Gaub, 1997 #589][Larsson, 2006 #656][Miller, 2007 #657]

Görünen o ki alt tipler yaşadıkları sorunlar açısından birbirinden farklılıklar gösteriyor. Örneğin Gaub and Carlson [Gaub, 1997 #589] birleşik alt tip dikkat eksikliği tipe nazaran öğretmenleri tarafından akademik uyumları daha iyi olarak bildirilirken, birleşik tip hastalar arkadaşları tarafından reddedilme, sınıfta uygunsuz davranışlar ve agresyon sorunlarıya daha fazla mücadele ediyorlar. Bu çalışmada dikkat eksikliği tipi hastaların arkadaş etkileşimlerinde daha fazla pasivite sergilediklerini ileri sürüyor. Hinshaw ve Melnick DEHB'li çocukların sosyal zorluklarının ikili bir kanaldan ortaya çıktığını, agresif ve dürtüsel eğilimleri olanlar arkadaşları tarafından aktif olarak reddedilir ve beğenilmezken, dikkat eksilikliği olanlar basitçe ihmal edildiklerini söylüyor. [Hinshaw, 1995 #591]

Diğer Makaleler

» Evlilikte Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite'nin etkileri: Genel Bilgi
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Tanımını Yapar mısınız?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Resmi Kriterleri
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Sıklığı Nedir?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda kalıtımın rolü.
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve disiplin: denge
» Yeşil Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğuna İyi Geliyor
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu çocukluklarda görülen bir durum değil mi?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu'nun (DEHB) erişkindeki olumsuz sonuçları
» Yalnızca dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısının konulması bile hastayı olumlu etkiler
» Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğunun Tedavisinde Psikoterapilerin Yeri
» Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğu evliliği nasıl etkiler?
» Bilgisayar ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
» Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğu'nun sıklığı artıyor mu?
» Farklı kültür ve etnik gruplarda DEHB sıklığı farklı mı?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğu ve Trafik Canavarı
» Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu evlilikte iletişim sorunlarına yol açıyor
» Diyet ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu İlişkisi
» İlaç tedavisi etkili olduysa ne kadar sürdürülmelidir?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu sosyoekonomik düzey ilişkisi.
» DEHB tanısını koymadaki güçlükler
» Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu'nun tanı ve tedavisinde eşin rolü
» DEHB tedavinde ilaçlar gereğinden fazla kullanılıyor mu?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanı ve tedavisinde laboratuvar testleri
» DSM-V ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu.
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu hastalarında uyku bozukluğu.
» Çocuğunda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan anne babalara tavsiyeler.
» Spor ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, çocuğunuz için hangi spor uygun?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğunun Tedavisinde Kullanılabilen İlaçlar Hangileridir?
» Epilepsi Hastalığı Olan ya da EEG Anormallikleri Olan Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğu Hastalarında Metilfenidat Kullanımı Güvenli midir?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan çocukta ödül ve ceza uygulaması nasıl yapılmalı?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğu Olan Çocuklarda Yatak Islatma (Gece İşemesi, Enüresis) ve Tedavisi
» Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğu ve Borderline Kişilik Bozukluğu İlişkisi
» Uyku bozukluğu olan dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanılı çocuklarda melatonin kullanımı
» Wellbutrin (bupropion) ve Concerta (metilfenidat) ilaçlarının dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tedavisinde birlikte kullanılması mümkün müdür?
» Hipertansiyon Hastasında Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Tedavisi
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısında Kullanılan Sürekli Performans Testleri
» Tik Bozukluğu ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Birlikteliği ve Tedavi
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde Kullanılan İlaçların Etkisi Plasebo Etkisi mi?
» Refleksoloji Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde İşe Yaramıyor
» Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’unda Psikoterapi

Güncel Duyurular

Duyuru - Haber

Twitter