hiperaktivite

Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğu ve Borderline Kişilik Bozukluğu İlişkisi

borderline kişilik dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuDikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olanlarda diğer psikiyatrik bozuklukların eştanı durumlarını araştıran çalışmacılar, Borderline Kişilik Bozukluğunun sıklıkla DEHB ile birlikte görülebileceğini ortaya koymuşlardır. (Andrulonis ve Vogel, 1984; Biederman ve ark., 1991). Bu birlikteliğin sebepleriyle ilgili henüz net bir sonuca varılmamıştır ve farklı görüşler ileri sürülmektedir. Çocukluğunda dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olanların daha fazla travmalara, örselenmeye, eleştirilmeye ve kötü muameleye maruz kalmaları tıpkı antisosyal kişilik bozukluğuna olduğu gibi bazı hastalarda borderline kişilik bozukluğuna yol açabilir. Yani bu görüşe göre borderline kişilik DEHB’nin dolaylı bir sonucudur. Benzer şekilde antisosyal kişilik bozukluğunun da çocukluklarında DEHB tanısı alanların ileride sık karşılaşabileceği bir sorun olduğu gösterilmiştir. (Eppright ve ark., 1993; Goldman ve ark., 1993; Klein ve Mannuzza, 1991)

Borderline kişilik bozukluğu olanlarda görülen dürtüsellik, duygudurumda oynaklık, madde ve alkol kullanımı, riskli davranışlar ve kendine zarar verici davranışlar dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu hastalarında da görülebilir. Belirtilerin bu benzerliği nedeniyle eş tanının sık olabileceğini düşünülebilir. Bu şekilde düşünüldüğünde iki bozukluk birbirinden ayrıdır ama iki bozukluk arasında ayrım yapılamadığı için yanlış olarak birbirinin yerine ya da birlikte tanı konmaktadır. Hem DEHB hem de borderline kişilik bozukluğu olanların ailelerinde antisosyal kişilik bozukluğunun daha sık olduğu gösterilmiştir. (Biederman ve ark., 1993; Goldman ve ark., 1993) Bu bulgu borderline kişilik ve DEHB arasında genetik ya da sebep sonuç ilişkisi açısından önemli bir ilişki olduğu düşüncesini güçlendirmektedir. Cinsiyetlere göre sıklığına bakıldığında karşımıza şöyle bir görüntü çıkıyor. Çocuklarda DEHB erkek çocuklarda 3 kat fazla, erişkin DEHB’liler cinsiyetler açısından eşit, antisosyal kişilik erkeklerde neredeyse on kat daha fazla, borderline kişilik bozukluğu da kadınlarda 10 kata yakın daha fazla görünmektedir. Bu üç bozukluğun (DEHB, antisosyal kişilik, borderline kişilik) birlikteliği ve cinsiyet dağılımı akla şu olasılığı getiriyor. Acaba çocukluğunda DEHB olan erkekler ileride daha çok antisosyal kişilik bozukluğu geliştirirken, kızlar da ileride borderline kişilik bozukluğu mu geliştiriyor?

Borderline Kişilik ve DEHB birlikteliğini açıklayan teorileri özetleyecek olursak: (Pauls ve ark., 1986; Rutter, 1989):
1) Bunlar farklı bozukluklar olmayıp aynı bozukluğun farklı fenotipik görünümleridir;
2) Birbirinden tamamen farklı bozukluklardır;
3) Genetik ya da psikolojik benzer yatkınlıklar nedeniyle ortaya çıkmaktadırlar;
4) Borderline ve DEHB’nin birlikte görüldüğü durumlar DEHB’nin farklı bir alt tipini oluşturur;
5) DEHB aslında Borderline Kişilik Bozukluğunun erken yaşlardaki görünümüdür;
6) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu Borderline kişilik bozukluğu riskini arttırır.
Bu altı farklı görüşün hiçbiri henüz kesin olarak doğrulanmamıştır ve ileri araştırmalara ihtiyaç vardır.

İki bozukluk arasındaki farkların tanınması kesin tanı açısından önemlidir. Kesin bir ayraç olmamakla birlikte uzmanların tecrüblerine göre Borderline kişilik bozukluğu olgularının emosyonlarını gösterebilme ve diğer insanlarla ilişki kurabilme becerileri yalnızca dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olanlardan daha iyidir. Bu bozuklukların ayrımının doğru olarak yapılabilmesinin en önemli yanı tedaviyle ilgilidir. Dikkatli bir değerlendirme yapılmazsa dikkat eksikliği tanısı atlanabilir ve yanlışlıkla yalnızca borderline kişilik bozukluğu tanısı da konulabilir. Borderline kişilik bozukluğunun tedavisinin zahmetli ve uzun süreli psikoterapi olması, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun ise uygun ilaç tedavisi ile büyük oranda tedavi edilebilir olması nedeniyle yanlış tanının sonuçları hasta açısından çok önemlidir.

Kaynaklar:
Davids, E., and M. Gastpar. "Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Borderline Personality Disorder." Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 29.6 (2005): 865-877.
Andrulonis, P.A., Vogel, N.G., 1984. Comparison of borderline personality subcategories to schizophrenic and affective disorders. Br. J. Psychiatry 144, 358–363.
Biederman, J., Newcorn, J., Sprich, S., 1991. Comorbidity of attent on deficit hyperactivity disorder with conduct, depressive, anxiety, and other disorders. Am. J. Psychiatry 148, 564– 577.
Eppright, T.D., Kashani, J.H., Robison, B.D., Reid, J.C., 1993. Comorbidity of conduct disorder and personality disorders in an incarcerated juvenile population. Am. J. Psychiatry 150, 1223–1236.
Goldman, S.J., D’Angelo, E.J., DeMaso, D.R., 1993. Psychopathology in the families of children and adolescents with borderline personality disorder. Am. J. Psychiatry 150, 1832– 1835.
Klein, R., Mannuzza, S., 1991. Long-term outcome of hyperactive children: a review. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psych. 30, 383– 387.
Biederman, J., Faraone, S.V., Spencer, T., Wilens, T., Norman, D., Lapey, K.A., Mick, E., Lehman, B.K., Doyle, A., 1993. Patterns of psychiatric comorbidity, cognition, and psychosocial functioning in adults with attention deficit hyperactivity disorder. Am. J. Psychiatry 150, 1792– 1798.
Pauls, D.L., Hurst, C.R., Kruger, S.D., Leckman, J.F., Kidd, K.K., Cohen, D.J., 1986. Gilles de la Tourette’s syndrome and attention deficit disorder with hyperactivity. Evidence against a genetic relationship. Arch. Gen. Psychiatry 43, 1177– 1179.
Rutter, M., 1989. Isle of Wight revisited: twenty-five years of child psychiatric epidemiology. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psych. 28, 633– 653.

Diğer Makaleler

» Evlilikte Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite'nin etkileri: Genel Bilgi
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Tanımını Yapar mısınız?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Resmi Kriterleri
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Alt Tipleri
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Sıklığı Nedir?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda kalıtımın rolü.
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve disiplin: denge
» Yeşil Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğuna İyi Geliyor
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu çocukluklarda görülen bir durum değil mi?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu'nun (DEHB) erişkindeki olumsuz sonuçları
» Yalnızca dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısının konulması bile hastayı olumlu etkiler
» Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğunun Tedavisinde Psikoterapilerin Yeri
» Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğu evliliği nasıl etkiler?
» Bilgisayar ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
» Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğu'nun sıklığı artıyor mu?
» Farklı kültür ve etnik gruplarda DEHB sıklığı farklı mı?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğu ve Trafik Canavarı
» Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu evlilikte iletişim sorunlarına yol açıyor
» Diyet ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu İlişkisi
» İlaç tedavisi etkili olduysa ne kadar sürdürülmelidir?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu sosyoekonomik düzey ilişkisi.
» DEHB tanısını koymadaki güçlükler
» Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu'nun tanı ve tedavisinde eşin rolü
» DEHB tedavinde ilaçlar gereğinden fazla kullanılıyor mu?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanı ve tedavisinde laboratuvar testleri
» DSM-V ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu.
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu hastalarında uyku bozukluğu.
» Çocuğunda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan anne babalara tavsiyeler.
» Spor ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, çocuğunuz için hangi spor uygun?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğunun Tedavisinde Kullanılabilen İlaçlar Hangileridir?
» Epilepsi Hastalığı Olan ya da EEG Anormallikleri Olan Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğu Hastalarında Metilfenidat Kullanımı Güvenli midir?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan çocukta ödül ve ceza uygulaması nasıl yapılmalı?
» Dikkat Eksikliği Hiperaktive Bozukluğu Olan Çocuklarda Yatak Islatma (Gece İşemesi, Enüresis) ve Tedavisi
» Uyku bozukluğu olan dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanılı çocuklarda melatonin kullanımı
» Wellbutrin (bupropion) ve Concerta (metilfenidat) ilaçlarının dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tedavisinde birlikte kullanılması mümkün müdür?
» Hipertansiyon Hastasında Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Tedavisi
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısında Kullanılan Sürekli Performans Testleri
» Tik Bozukluğu ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Birlikteliği ve Tedavi
» Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde Kullanılan İlaçların Etkisi Plasebo Etkisi mi?
» Refleksoloji Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde İşe Yaramıyor
» Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’unda Psikoterapi

Güncel Duyurular

Duyuru - Haber

Twitter